Informatie voor leveranciers

Praktische informatie m.b.t. leveringen voor Houtmagazijn Verdonckt NV

Tijdstip

  • Lostijden / leveringen : maandag t.e.m. vrijdag 8u-12u / 13u – 16u00
  • Vrachtwagens die na 16u00 aankomen kunnen niet meer gelost worden.
  • Geen leveringen op zaterdag

U dient zich niet vooraf aan te melden in de kantoren. (dus niet parkeren / stilstaan op de Doorniksesteenweg) Vandaar dat wij u verzoeken om met de vrachtwagen onmiddellijk het bedrijventerrein op te rijden, voorbij de kantoorgebouwen waar u zich kan aanmelden in Magazijn 1. (aanduiding : M1) Wij garanderen een snelle lossing van uw vrachtwagen.

Afspraken m.b.t. veiligheid

  • Op het terrein is er een snelheidsbeperking van 20 km/u max. van kracht.
  • Roken: in alle gebouwen geldt een rookverbod. U bent in een houthandel!
  • Indien u zelf lost met kooi-aap / eigen heftruck : het is niet toegelaten om deuren – poorten – nooduitgangen - brandblusmiddelen te blokkeren. Deze moeten steeds worden vrijgehouden.
  • Het is verboden om onder lasten van heftrucks te lopen en het dragen van veiligheidsschoenen is eveneens verplicht, dit voor uw eigen veiligheid.
  • Iedereen dient zich te houden aan de veiligheidsinstructies die op waarschuwings- gebods, en verbodsborden zijn aangegeven.
  • Voor uw veiligheid en deze van onze medewerkers, klanten, …. rekenen wij op uw medewerking.
  • Raadpleeg ook de informatie m.b.t. de tonnagebeperking die van toepassing is in onze gemeente.

Dank bij voorbaat.

Tonnagebeperking in Avelgem

Geachte leverancier,

Eind oktober 2009 heeft de gemeenteraad van Avelgem eenparig het invoeren van een tonnagebeperking op alle gemeentelijke wegen goedgekeurd. Inmiddels werd deze beslissing ook op het terrein ingevoerd door het plaatsen van de nodige verkeersborden.

De tonnagebeperking is ingevoerd om het zwaar verkeer zoveel mogelijk te kanaliseren op de gewestwegen (die daarvoor ook zijn uitgerust) en het doorgaand zwaar verkeer langs de lokale (verbindings)wegen te verbieden.

Voor de duidelijkheid vindt u hieronder een plannetje met de aanduiding van de wegen waarop er geen tonnagebeperking van kracht is (lichtgroen) en de wegen waarop er een tonnagebeperking tot 7,5 ton van kracht is (lichtblauw en donkerblauw). Voor de wegen in het donkerblauw (as Bevrijdingslaan-Bosstraat-Knobbelstraat en Varent) werd deze tonnagebeperking reeds eerder ingevoerd. Voor de wegen in het lichtblauw (Ruggestraat en Moenstraat) wordt de tonnagebeperking enkel ingevoerd voor het verkeer dat komt van de gewestwegen.
Op alle andere wegen, die niet zijn aangeduid op het plannetje, geldt een tonnagebeperking tot 3,5 ton.

Alle tonnagebeperkingen zijn voorzien met de vermelding ‘uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen’. Dit betekent dat het verkeer, dat naar een bedrijf moet dat binnen een zone of straat met een tonnagebeperking is gelegen, via de gewestwegen de gemeente Avelgem dient te bereiken en dan de zone of straat waarin het bedrijf is gelegen kan binnenrijden.

We willen iedereen via deze weg ook waarschuwen dat de lokale politie de opdracht heeft gekregen om toe te zien op het naleven van het ingevoerde reglement.

 
 

Contacteer ons

Doorniksesteenweg 202
8580 Avelgem
Tel. 32 (0)56 64 40 42
Fax 32 (0)56 64 58 82
info@houtmagazijnverdonckt.be

Openingsuren

Maandag - Vrijdag :
8u – 12u en 13u – 18u

Het magazijn is open vanaf 7u.
Zaterdag : 8u30 – 12u
Op zaterdagvoormiddag worden geen platen verzaagd.
Verlofperiodes

Copyright Houtmagazijn Verdonckt 2018 - Privacy - Cookiebeleid